Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterin nimi:
HOK-Elannon Asiakasomistajapalvelun sähköisen ajanvarausjärjestelmäna siakasrekisteri

Rekisterin pitäjä
Helsingin Osuuskauppa Elanto
Asiakasomistajapalvelu
PL 53, 00441 Helsinki
Y-tunnus 1837954-9

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Palvelupäällikkö Tanja Kumpuniemi, hok-elanto.aop@sok.fi

Henkilötietorekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriseloste koskee sellaisten luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, jotka käyttävät rekisterinpitäjän ajanvarausjärjestelmää.

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja asiakastapaamisen järjestelyjä varten: ajan varaaminen, varatun ajan peruuttaminen ja niistä viestiminen.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaista kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot ajanvarauksen yhteydessä:

· Henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
· Asiakkaan antamat lisätiedot

Vanhentuneet tiedot poistetaan rekisteristä vuosittain.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella asiakkaalta itseltään. Asiakkaiden henkilötietoja kerätään ainoastaan lomakkeen kautta eikä rekisterin tietoja päivitetä muista tietolähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilöä koskevia tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja ei arkistoida manuaalisesti.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin jasalasanoin ja teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat säilytetään S-ryhmän järjestelmissä, jotka on suojattu palomuureilla. Ainoastaan määrätyillä,salassapitositoumuksen allekirjoittaneilla henkilöillä, joiden tehtäviin se kuuluu, on oikeus käsitellä tietoja työtehtävien edellyttämässä laajudessa.

Tarkastusoikeus
Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä itseään koskevia henkilötietoja rekisteriin on tallennettu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Helsingin Osuuskauppa Elanto/Asiakasomistajapalvelu, PL 53, 00441 Helsinki.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöllä on oikeus vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista.

Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Helsingin Osuuskauppa Elanto/Asiakasomistajapalvelu, PL 53, 00441 Helsinki.